Klientská zóna

Meno:
Heslo:

s.r.o.

Našim prístupom sa snažíme nájsť optimálne ponuky pre Vaše podnikanie. Naše produkty vieme nastaviť tak, aby Vám optimálne vyhovovali.

 

Pre drobné s.r.o. bez vedenia skladovej evidencie, zamestnancov a s malým objemom spracovávaných dokladov vieme ponúknuť kvalitné a komplexné spracovanie podvojného účtovníctva od 2.000,- Sk (66,39 EURO) pre neplatcov a 2.500,- Sk (82,98 EURO) pre platcov mesačne.

 

Samozrejme Vám poradíme optimálne riešenie vedenia skladovej evidencie, obstarania majetku a v rámci poskytované poradenstva Vás v priebehu roka prevedieme všetkými termínmi a povinnosťami od preddavkov na dane z príjmu až po miestne dane.    Vedenie
účtovníctva
Poradenstvo Doplnkové
služby
Poistenie


Daňový kalendár


  • 30. deň v mesiaci
    Odvod mesačných preddavkov na daň z príjmov FO (1/12 z poslednej známej daňovej povinnosti), ak posledná známa daňová povinnosť presiahla 500 tis. Sk. Odvod mesačných preddavkov na daň z príjmov PO (1/12 za predchádzajúce zdaňovacie obdobie) ak posl

Myšlienky a vtipy

Žiarlivosť sa pozerá cez okuliare, ktoré robia z trpaslíkov obrov a z podozrenia pravdu.
 

CERVANTES

Počasie

Predpoved pocasia :: www.meteo.sk