Kontrola a rekonštrukcia

Z našej dlhoročnej praxe sa ukázalo ako potrebné zaradiť medzi naše služby aj rekonštrukciu a najmä kontrolu predošlej účtovnej evidencie. V oboch prípadoch je základným impulzom pre potrebu ich vykonania možnosť kontroly zo strany daňového úradu resp. iných štátnych inštitúcií.

 

V prípade rekonštrukcií ide najmä o doplnenie nedostatočne spracovaného účtovníctva, jeho úpravy prípadne upravenie na formu vyžadovanú platnou legislatívou.

 

V prípade kontroly účtovníctva ide o kompletné prepracovanie tej časti účtovnej evidencie, ktorú Vaša strana považuje za nedostatočnú, či už z dôvodov zanedbania predchádzajúceho spracovávateľa resp. zamestnanca, pre podozrenia z z pochybenia pri nedostatočne odbornom spracovaní.

 

Často vzniká potreba kontroly pri preberaní Vašej účtovnej agendy, keď pôvodný spracovatelia nie sú schopní poskytnúť všetky potrebné údaje z rozpracovaného daňového obdobia.

 

V oboch prípadoch môže naša spolupráca viesť k opravným daňovým priznaniam, ktoré môžu skončiť aj vo Váš prospech.Vedenie
účtovníctva
Poradenstvo Doplnkové
služby
Poistenie


Daňový kalendár


  • 30. deň v mesiaci
    Odvod mesačných preddavkov na daň z príjmov FO (1/12 z poslednej známej daňovej povinnosti), ak posledná známa daňová povinnosť presiahla 500 tis. Sk. Odvod mesačných preddavkov na daň z príjmov PO (1/12 za predchádzajúce zdaňovacie obdobie) ak posl

Myšlienky a vtipy

Represívne zákony obvykle posilňujú to, čo majú zakazovať. aspekt, na ktorom si všetky právnické procesie vybudovali svoje živobytie.
 

benegesseritsky kodex, duna 6

Počasie

Predpoved pocasia :: www.meteo.sk