Kontrola a rekonštrukcia

Z našej dlhoročnej praxe sa ukázalo ako potrebné zaradiť medzi naše služby aj rekonštrukciu a najmä kontrolu predošlej účtovnej evidencie. V oboch prípadoch je základným impulzom pre potrebu ich vykonania možnosť kontroly zo strany daňového úradu resp. iných štátnych inštitúcií.

 

V prípade rekonštrukcií ide najmä o doplnenie nedostatočne spracovaného účtovníctva, jeho úpravy prípadne upravenie na formu vyžadovanú platnou legislatívou.

 

V prípade kontroly účtovníctva ide o kompletné prepracovanie tej časti účtovnej evidencie, ktorú Vaša strana považuje za nedostatočnú, či už z dôvodov zanedbania predchádzajúceho spracovávateľa resp. zamestnanca, pre podozrenia z z pochybenia pri nedostatočne odbornom spracovaní.

 

Často vzniká potreba kontroly pri preberaní Vašej účtovnej agendy, keď pôvodný spracovatelia nie sú schopní poskytnúť všetky potrebné údaje z rozpracovaného daňového obdobia.

 

V oboch prípadoch môže naša spolupráca viesť k opravným daňovým priznaniam, ktoré môžu skončiť aj vo Váš prospech.Vedenie
účtovníctva
Poradenstvo Doplnkové
služby
Poistenie


Daňový kalendár


  • 20. deň v mesiaci
    Predloženie žiadosti o registráciu za platiteľa DPH, ak obrat za posledných 12 mesiacov dosiahol sumu 1,5 mil. Sk.

Myšlienky a vtipy

V láske ako v umení sa nesmie čítať to, čo o tom povedal druhý. Každý musí sám vyjadriť, čo cíti.
 

ROLLAND

Počasie

Predpoved pocasia :: www.meteo.sk