Klientská zóna

Meno:
Heslo:

Vitajte na našich stránkach!

Firma Konto N s.r.o. začala budovať svoju tradíciu od svojho vzniku v roku 1996. Už od začiatku sa zameriavame na poskytovanie kvalitných a komplexných služieb v oblasti vedenie účtovníctva. Snažíme sa o naväzovanie dlhodo-bých vzťahov medzi klientom a našou firmou, ktoré prinášajú obom stranám stabilitu a efektivitu napomáhajúcu pri ich podnikateľskej činnosti.

Našim klientom a ďaľším respondentom, ktorí si nechávajú účtovníctvo spracovávať externe sme položili nasledujúcu otázku: Prečo ste sa rozhodli pre externé vedenie účtovníctva a nie pre vlastného zamestnanca?

Uvádzame štyri najčastejšie odpovede:

  • neustále meniacu sa legislatívu pre nás sleduje a pred sankciami chráni tím odborníkov, prenášame zodpovednosť za účtovníctvo na profesionálov
  • cena za služby externej firmy je nepomerne výhodnejšia ako cena práce vlastného zamestnanca, minimalizujeme náklady na vzdelávanie a literatúru
  • ostáva mi viac času na moju hlavnú podnikateľskú činnosť
  • našu agendu spracuvávajú vyškolení zamestnanci na kvalitnom softvérovom vybavení, ktorí sa dokážu zastúpiť

                                                                                Prajeme Vám príjemný deň


Vedenie
účtovníctva
Poradenstvo Doplnkové
služby
Poistenie


Daňový kalendár


  • 30. deň v mesiaci
    Odvod mesačných preddavkov na daň z príjmov FO (1/12 z poslednej známej daňovej povinnosti), ak posledná známa daňová povinnosť presiahla 500 tis. Sk. Odvod mesačných preddavkov na daň z príjmov PO (1/12 za predchádzajúce zdaňovacie obdobie) ak posl

Myšlienky a vtipy

Dnes sme takí vzdelaní, že nás už nič neprekvapí - okrem šťastného manželstva.
 

WILDE

Počasie

Predpoved pocasia :: www.meteo.sk